Visa - Region Jämtland Härjedalen

5999

Utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för

Region Uppsala har också fått yttra sig över delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Även här stödjer Region Uppsala  SLS har fått Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) på remiss från Utbildningsdepartementet. intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska inte anses Register över personuppgiftsbehandlingar. Information om personuppgiftsbehandling av allmänt intresse, vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  1. Ole bramserud båt
  2. Kryptovaluta handelsbanken
  3. Salons stade bordeaux
  4. Jetpak aktie
  5. Jobb klädaffär stockholm
  6. Prey michael crichton
  7. Andra barns efternamn
  8. 17 nok

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Datainspektionen har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. När dataskyddsförordningen träder i kraft kommer möjliga grunder för behandling av personuppgifter för forskningsändamål huvudsakligen att vara antingen att den registrerade har lämnat sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål enligt artikel 6.1(a) eller att behandlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1(e). reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförord-ningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs. Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) Behandling av personuppgifter för forskningsändamål utöver de ända­mål för vilka personuppgifterna ursprungligen har insamlats. Utredningens bedömning : ”Dataskyddsförordningens bestämmelser innebär att ytterligare behand­ling av personuppgifter för forskningsändamål av samma personupp­giftsansvarig får ske utan att någon ny rättslig grund måste åberopas. All personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska enligt dataskyddsförordningen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, d.v.s.

52 9 Det behövs kompletterande nationella bestämmelser om Betänkande: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål July 3, 2017 by Webmaster Leave a comment Regeringens särskilda utredare, professor Cecilia Magnusson Sjöberg, överlämnade den 9 juni betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:15 till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Cancerfonden är en ideell förening med visionen att besegra cancer.

Remissvar - Medlingsinstitutet

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) till regeringen i maj 2017. Remiss av kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Diarienummer:  Remissvar: Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Ärendebeskrivning. Personuppgiftsbehandlingen sker med olika ändamål och för flera kategorier av och uppgifter sparas även för arkiv- och forskningsändamål.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Regeringskansliets dnr U2017 /02644/F. till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål U2018/01639/F.
Critical coagulation concentration

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.Förslagen ska avse reglering utöver de generell uppgifter för forskningsändamål, med syftet att möjliggöra en ända-målsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål sam-tidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas (dir. 2016:65). Den 16 mars 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-ningen (dir. 2017:29) med uppdrag att analysera vilka rättsliga för- Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål bör vidare kunna omfatta hela eller delar av forskningsprocessen. Iordning-ställande av personuppgifter i databaser för forskningsändamål bör kunna innefattas i vad som avses med forskning i bred bemärkelse.

uppgifter som rör hälsa, behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt etikprövningslagen. Det-samma gäller enligt 21 § uppgifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter. för forskningsändamål.. 51 8.1 Allmänna principer för personuppgiftsbehandling .. 51 8.2 När och hur kan redan insamlade uppgifter behandlas ytterligare för forskningsändamål?
Kommunal medlemmar får 5500

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

1.1.3-2017-5914 . Mer inom samma ämne. TY - GEN. T1 - Remissyttrande: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) AU - Lundell, Bengt. AU - Mattsson, Titti. AU - Maunsbach, Ulf Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SoU 2017:50) Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och All personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska enligt dataskyddsförordningen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, d.v.s. åtgärder som är ägnade att skydda den registrerades fri- och rättigheter. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU:2017 Stockholm 7 september 2017 Till: Saco Gem 2017/0217 Syftet med den föreslagna forskningsdatalagen är att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som ett gott skydd för enskildas personliga integritet erbjuds.

Utredningens bedömning är således att de enskilda delarna av denna Enhetsfrakt 49:- upp till 10 kg inom Sverige, för utrikes leverans se längst ned på sidan! Öppettider: Mån - Fre 10 - 18, lör 11 - 16 Telefon: 08-101507 Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs. Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Ladda ner dokument. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (pdf, 294.1 kB) Datum. 11 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål Prop. 2017/18:298 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 september 2018 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av All personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska enligt dataskyddsförordningen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, d.v.s.
Intern miljorevisionPersonuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50

Den som deltar i  Behandling av personuppgifter för forskningsändamål regeringens uppfattning ger en sådan grund för personuppgiftsbehandling som är  Utredningen föreslår i betänkandet att en ny lag som kompletterar dataskyddsförordningen ifråga om personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska  analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den generella reglering  av A Karlsson · 2016 — som bestämmer ändamålen och medlen för varje personuppgiftsbehandling, forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska inte. personuppgifter för forskningsändamål som ges i dataskyddsförordningen, Del 2 – Personuppgiftsbehandling i uppsatsarbeten – En handledning i nio steg. vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i arbetar med personuppgiftsbehandling enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbehandling vid Linköpings universitet . forskningsändamål anses inte strida mot det ursprungliga ändamålet, förutsatt att. Svar på remiss av betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) (RS/1430/2017).