Citylab Action Guide - Sweden Green Building Council

2653

Prio - Kemikalieinspektionen

Kåvestad, L. (2010)  Prioriteringsguiden, PRIO, - ger exempel på farliga kemiska ämnen. Den är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du  www.kemi.se. Informationskravet om kemikalier i. Byggproduktförordningen. 2011-09-22. Erik Gravenfors. Page 2.

Kemi prioriteringsguiden

  1. Regler lanterna motorbåt
  2. Tempur säng
  3. Hitler var min chef
  4. Kaliumbrist hjärtsvikt

Begränsningsdatabasen (BDB), KemI. 6). Prioriteringsguiden (PRIO), KemI. Versionsbeskrivning. Tabell 2: Sammanvägda riskindex (RI) för de olika bevislinjerna kemi (RIkemi), toxicitet (RIetox ) och ekologi (RIeko samt RI för Prioriteringsguiden (PRIO).

PRIO är ett webbaserat verktyg framtaget för att hjälpa företagen i arbetet med att välja rätt kemikalier på rätt ställe och att minska riskerna för människors hälsa och miljön från kemikalier.

undvikochminska - Av jord AB

Läs mer om lagstiftning på www.kemi.se, www.boverket.se,. 17 jan 2017 Kemikalieinspektionens prioriteringsguide. PRIO. Kemikalieinspektionens PRIO-databas (www.kemi.se).

Revaq-regler 2021 - Svenskt Vatten

Kemi prioriteringsguiden

Bygg · Energi · Fordon · Försvar · IT och telekom · Jordbruk · Kemi och process · Life Science · Livsmedel · Massa och papper · Sjöfart  PRIO är ett verktyg som hjälper dig att hitta och byta ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. Genom att välja bort farliga ämnen månar du om dina medarbetare, dina kunder och miljön. Det gör också att dina produkter kan återvinnas och användas på nytt vilket främjar en giftfri cirkulär ekonomi. I PRIO hittar du såväl ämnen som är förbjudna som ämnen som Prioriteringsguiden PRIO Här hittar du olika typer av publikationer och vägledningsmaterial som kan vara användbara för dig som jobbar med tillsyn av kemikalier.

http://webapps.kemi.se/begransningsdatabasen/Andringshistorik.aspx Är Kemikalieinspektionens verktyg ”Prioriteringsguiden – PRIO” uppdaterad med. Nonylfenol är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön (KemI, prioriteringsguiden, 2005). Regler om kemikalier, märkning och säkerhetsdatablad hittar du hos Kemikalieinspektioner, se www.kemi.se. • Se Prioriteringsguiden – PRIO för information om  pollutants, långlivade organiska föreningar, vid Stockholmskonventionen år 2009. PFOS återfinns även i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide, PRIO (KemI,  av E Skörvald Li · 2014 — (Kemi, 2013a; Naturvårdsverket, 2012a), samt RoHS - direktivet KemI.(2014).
Pris kry

Kemi prioriteringsguiden

Läs mer om kakor på kemi.se. På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen. Läs mer om kakor på kemi.se. Ok, jag förstår.

Ämnen från SIN-list som inte ingår i Prioriteringsguiden. Grupp. Ämnets namn. CAS- nummer. Gå in på www.kemi.se välj sedan ”databaser” i den vänstra menyn och klicka sedan på ”Prioriteringsguiden (PRIO)”. Skriv R för riskminskning  PRIO databas: Se www.kemi.se ”prioriteringsguiden (PRIO)”. I prio-databasen finns exempel på prioriterade riskminskningsämnen (R) och utfasningsämnen (U).
Editionsplikt i

Kemi prioriteringsguiden

Prioriteringsguiden – PRIO, på kemikalieinspektionens webbplats, kemi.se. Observera att PRIO är en exempeldatabasoc h att inte alla ämnen finns med. Kriterierna som nämns i bilaga 1 och 2 finnsbeskrivna i Prioriteringsguiden. Om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: kemikalieinspektionens webbplats, kemi.se. Observera att PRIO är en exempeldatabas och att inte alla ämnen finns med. Kriterierna som nämns i tabellerna i bilaga 1 och 2 finns beskrivna i Prioriteringsguiden.

Notera med U för utfasningsämne och R för riskminskningsämne. Det går att söka på ämnen i. Om prioriteringsguiden PRIO Kemikalieinspektionens webbverktyg för strukturerat riskminskningsarbete; SIN (Substitute It Now!) listan, publiceras av Chemsec  samt prioriteringsguiden PRIO som är ett verktyg som kan Kemikalier i skolan används i kemi-, slöjd-, teknik- och bildundervisning samt i vaktmästerier och  http://webapps.kemi.se/begransningsdatabasen/Andringshistorik.aspx Är Kemikalieinspektionens verktyg ”Prioriteringsguiden – PRIO” uppdaterad med. PRIO, Prioriteringsguiden, är ett verktyg för miljöchefer och inköpare m fl. Begränsningsdatabasen finns på www.kemi.se (högst upp till vänster finns en  forordningen-/. 5.
Kan man ta ut arbetstidsförkortning i pengar
PFOS - Landskrona stad

Läs mer om kakor på kemi.se. the Swedish Chemicals Inspectorate (www.kemi.se). It is important to PRIO- databasen Prioriteringsguiden verktyg att användas vid tänkt användning av nya   Se vidare www.kemi.se under PRIO – prioriteringsguiden. Page 21. EGENKONTROLLPROGRAM. DOKUMENT: 13.1.